Annons
Barnförsäkringar PDF Skriv ut Skicka sidan
barnförsäkringar

För säkerhets skull:
Försäkringar

Samhället har ett skydd men de flesta väljer att försäkra sina barn. En försäkring ger en förbättrad trygghet främst vid svåra sjukdomar eller olycksfall som kräver en lång vårdperiod, ett stort tillsynsbehov eller livslånga handikapp. I det allmänna skyddet finns det ingen invaliditetsersättning.
Det man ska titta på är:

  • Invaliditetsersättningen, med andra ord, det belopp som faller ut om en sjukdom eller skada ger en viss grad av invaliditet. Oftast är det dock så, att desto mer pengar du betalar till försäkringsbolaget desto högre är ersättningen vid en eventuell skada. Den egna ekonomin har ju betydelse för vad du väljer här.
  • Försäkringar gäller endast för skador eller sjukdomar som uppkommer efter det att man har tecknat försäkringen. Ifall barnavårdscentralen eller en läkare redan konstaterat misstanke om ett problem som till exempel en allergi så gäller inte en nytecknad försäkring för det. Ett tips är alltså att teckna försäkringen tidigt.


När barnet sedan blir äldre och är i den kommunala barnomsorgen så är de försäkrade så länge de är på dagis eller i skolan. Oftast gäller dock detta ej på lov och helger. Skyddet från dagis/skola gäller också endast för olycksfall och inte för sjukdom. Med andra ord, det är bra att ha en tilläggs försäkring som täcker både sjuk- och olycksfall dygnet runt, året om.

Du kan läsa mera och dessutom få en jämförelse mellan ett antal olika försäkringsbolag på Konsumenternas försäkringsbyrå som är en självständig rådgivningsbyrå. Huvudmän är Konsumentverket, Finansinspektionen och Sveriges Försäkringsförbund.

Kolla PlanetDad’s länk sida.

Det finns även försäkringar som gäller för barnet och mamman även innan födseln. Detta är så kallade gravidförsäkringar. En del av dessa är gratis och de gäller sedan upp till att barnet är 6 månader (oftast från graviditetsvecka 26). Det brukar då innefatta en olycksfallförsäkring för modern och en livförsäkring för barnet. Detta är ju säkert ett sätt för försäkringsbolagen att få en att välja ett bolag så snabbt som möjligt och sedan hänga kvar vid det, men det är väl helt ok. Det finns även ofta ett tillägg till dessa försäkringar som kostar och då ger de ett högre skydd. Detta kan till exempel vara för skador som orsakats av för tidig födsel och hjärnskador som uppstår på grund av syrebrist i samband med förlossningen.

 

GravidGuiden, tips till gravid

template by